فروش ب ام و 530i در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

ب ام و، 530i، 2008

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
147,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2018

بوشهر - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 530i، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
4,900 کیلومتر
قیمت
719,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
1,250,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
1,260,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2017

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
4,000 کیلومتر
قیمت
1,120,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530i، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir