فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2010

کارکرد : 125,000 کیلومتر قیمت : 175,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
143,000 کیلومتر
قیمت
189,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
247,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
199,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

هیوندای، جنسیس، 2013

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
253,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
1,830,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com