فروش هیوندای النترا در تهران مدل 2013

کارکرد : 23,000 کیلومتر قیمت : 116,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2014

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2017

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
500 کیلومتر
قیمت
233,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
153,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2014

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
otex.ir