فروش هیوندای النترا در تهران مدل 2013

کارکرد : 23,000 کیلومتر قیمت : 116,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
138,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
154,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

مازندران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
353,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
otex.ir