فروش هیوندای آزرا در تهران مدل 2007

کارکرد : 170,000 کیلومتر قیمت : 81,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2007

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2010

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2009

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2009

اصفهان - 6 روز پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2007

خراسان شمالی - 2 سال پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
91,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2009

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
122,000,000
منبع آگهی
otex.ir