فروش سمند LX در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1398

مازندران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
79,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
63,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1392

کرمانشاه - 2 سال پیش

کارکرد
119,000 کیلومتر
قیمت
24,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1394

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
116,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
34,100,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir