فروش هیوندای i20 در کرمان مدل 2015

کارکرد : 5,700 کیلومتر قیمت : 77,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

هیوندای، i20، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
1,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
14,500 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2014

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
86,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
111,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
4,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
82,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
26,600 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir