فروش هیوندای i20 در کرمان مدل 2015

کارکرد : 5,700 کیلومتر قیمت : 77,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

هیوندای، i20، 2015

یزد - 1 سال پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
74,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
39,500 کیلومتر
قیمت
82,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2014

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
163,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir