فروش نیسان پیکاپ (مونتاژ) در کرمان مدل 1

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
88,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
72,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1380

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
181,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1

لرستان - 2 سال پیش

کارکرد
350,000 کیلومتر
قیمت
46,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1381

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
340,000 کیلومتر
قیمت
82,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
102,000 کیلومتر
قیمت
71,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1386

مرکزی - 2 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
otex.ir