فروش نیسان پیکاپ (مونتاژ) در کرمان مدل 1

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1390

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
76,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1381

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
500,000 کیلومتر
قیمت
83,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1382

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
213,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1388

چهارمحال و بختیاری - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1389

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
185,000 کیلومتر
قیمت
82,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1387

همدان - 1 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1395

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
66,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1

خوزستان - 1 سال پیش

کارکرد
123,456 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com