فروش سمند LX EF7 در کرمان مدل 1394

کارکرد : 40,000 کیلومتر قیمت : 27,700,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

سمند، LX EF7، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
185,000 کیلومتر
قیمت
13,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX EF7، 1395

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1394

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
27,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
36,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
53,300 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir