فروش سمند LX EF7 در کرمان مدل 1394

کارکرد : 40,000 کیلومتر قیمت : 27,700,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1394

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
144,000 کیلومتر
قیمت
18,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX EF7، 1392

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
حواله
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
24,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سمند، LX EF7، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
23,600 کیلومتر
قیمت
25,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

سمند، LX EF7، 1394

مرکزی - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
28,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
32,050,000
منبع آگهی
otex.ir