فروش پراید 141 ساده در کرمان مدل 1388

کارکرد : 300,000 کیلومتر قیمت : 11,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

پراید، 141 ساده، 1386

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
12,700,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 141 ساده، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
13,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 141 ساده، 1386

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
144,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

پراید، 141 ساده، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
16,200,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، 141 ساده، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
182,000 کیلومتر
قیمت
10,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، 141 ساده، 1389

زنجان - 2 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، 141 ساده، 1384

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، 141 ساده، 1386

قم - 2 سال پیش

کارکرد
360,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com