فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2013

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

گیلان - 2 سال پیش

کارکرد
102,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

کرمانشاه - 8 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
700,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
247,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
162,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
157,000 کیلومتر
قیمت
515,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
102,000 کیلومتر
قیمت
425,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir