فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2013

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2009

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
176,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
102,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

لرستان - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir