فروش سمند LX در تهران مدل 1391

کارکرد : 108,000 کیلومتر قیمت : 21,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
72,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

سمند، LX، 1388

زنجان - 2 سال پیش

کارکرد
203,000 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

سمند، LX، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
194,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
167,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
28,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
360 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir