فروش تیبا هاچ بک در تهران مدل 1395

کارکرد : 7,200 کیلومتر قیمت : 25,300,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1398

لرستان - 2 سال پیش

کارکرد
1,400 کیلومتر
قیمت
58,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1398

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

تیبا، هاچ بک، 1395

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
7,100 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1395

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

تیبا، هاچ بک، 1395

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1395

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
37,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1395

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
26,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir