فروش هیوندای النترا در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
169,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2015

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2014

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2014

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
146,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
173,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
147,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
119,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir