فروش نیسان تی ینا در اصفهان مدل 1392

کارکرد : 80,000 کیلومتر قیمت : 158,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
119,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 2009

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
128,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
147,000 کیلومتر
قیمت
242,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir