فروش نیسان تی ینا در اصفهان مدل 1392

کارکرد : 80,000 کیلومتر قیمت : 158,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
143,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

همدان - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
127,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1389

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
127,000,000
منبع آگهی
otex.ir