فروش نیسان تی ینا در اصفهان مدل 1392

کارکرد : 80,000 کیلومتر قیمت : 158,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

آذربایجان شرقی - 7 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
445,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 2009

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

گلستان - 8 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
400,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

خراسان رضوی - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
515,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
139,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir