فروش بسترن B50F در مازندران مدل 1395

بسترن، B50F، 1395

مازندران

کارکرد : 27,000 کیلومتر قیمت : 63,800,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
64,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

البرز - 8 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
700,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
670,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
63,800,000
منبع آگهی
otex.ir