فروش بسترن B50F در مازندران مدل 1395

بسترن، B50F، 1395

مازندران

کارکرد : 27,000 کیلومتر قیمت : 63,800,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

خراسان رضوی - 4 ماه پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
64,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

کردستان - 6 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
62,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
otex.ir