فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 18,000 کیلومتر قیمت : 184,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
279,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
104,000 کیلومتر
قیمت
1,510,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
159,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
259,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir