فروش سمند LX در تهران مدل 1387

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 19,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
64,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1392

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1384

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1389

فارس - 3 سال پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
19,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1398

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1388

البرز - 8 ماه پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
otex.ir