فروش بسترن B50F در تهران مدل 1394

کارکرد : 35,000 کیلومتر قیمت : 700,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

خراسان رضوی - 3 هفته پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1394

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
600,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

قم - 1 هفته پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
64,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
137,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

کردستان - 3 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
127,000,000
منبع آگهی
otex.ir