فروش بسترن B50F در تهران مدل 1394

کارکرد : 35,000 کیلومتر قیمت : 700,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
4,000 کیلومتر
قیمت
730,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
137,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
64,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

قم - 4 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
127,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir