فروش پراید 131SE در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 21,850,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1392

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1398

کرمانشاه - 2 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
43,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
700 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

همدان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

اردبیل - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
22,300,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1390

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
otex.ir