فروش پراید 131SE در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 21,850,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
21,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
27,200,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
39,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
84,000 کیلومتر
قیمت
18,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir