فروش سمند LX در تهران مدل 1390

کارکرد : 114,000 کیلومتر قیمت : 210,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

سمند، LX، 1386

اصفهان - 3 سال پیش

کارکرد
168,000 کیلومتر
قیمت
16,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1398

هرمزگان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
77,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
35,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1386

اصفهان - 3 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
1 کیلومتر
قیمت
34,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1391

البرز - 3 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
23,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
31,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir