فروش هیوندای جنسیس در خوزستان مدل 2014

کارکرد : 63,000 کیلومتر قیمت : 1,100,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
137,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
530,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
otex.ir