فروش کیا اپتیما در کهگیلویه و بویراحمد مدل 2013

کیا، اپتیما، 2013

کهگیلویه و بویراحمد

کارکرد : 90,000 کیلومتر قیمت : 142,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2012

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
233,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
378,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
103,000 کیلومتر
قیمت
1,600,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
242,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
395,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
154,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir