فروش هیوندای جنسیس در لرستان مدل 2010

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 135,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
460,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
143,000 کیلومتر
قیمت
189,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
104,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2009

خراسان رضوی - 4 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

کرمانشاه - 12 ماه پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir