فروش هیوندای جنسیس در لرستان مدل 2010

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 135,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

چهارمحال و بختیاری - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

هیوندای، جنسیس، 2013

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
253,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
122,000 کیلومتر
قیمت
2,050,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

فارس - 11 ماه پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir