فروش هیوندای جنسیس در لرستان مدل 2010

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 135,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
34,500 کیلومتر
قیمت
305,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
113,500 کیلومتر
قیمت
178,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
167,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir