فروش هیوندای جنسیس در هرمزگان مدل 2011

کارکرد : 134,000 کیلومتر قیمت : 188,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
224,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

خراسان رضوی - 6 ماه پیش

کارکرد
102,000 کیلومتر
قیمت
465,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
103,000 کیلومتر
قیمت
193,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

مازندران - 5 ماه پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
550,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2009

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
182,000 کیلومتر
قیمت
1,400,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir