فروش هیوندای جنسیس در هرمزگان مدل 2011

کارکرد : 134,000 کیلومتر قیمت : 188,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

کرمانشاه - 4 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2009

مازندران - 4 سال پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

خراسان رضوی - 3 سال پیش

کارکرد
137,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
390,000,000
منبع آگهی
otex.ir