فروش هیوندای جنسیس در یزد مدل 2013

کارکرد : 135,000 کیلومتر قیمت : 270,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2012

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

لرستان - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2009

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
73,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

گلستان - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
257,000,000
منبع آگهی
otex.ir