فروش هیوندای جنسیس در خراسان رضوی مدل 2010

هیوندای، جنسیس، 2010

خراسان رضوی

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : 1,670,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
131,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
176,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
217,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
193,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

کرمانشاه - 2 سال پیش

کارکرد
99,000 کیلومتر
قیمت
176,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
otex.ir