فروش هیوندای جنسیس در خراسان رضوی مدل 2010

هیوندای، جنسیس، 2010

خراسان رضوی

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : 1,670,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
122,000 کیلومتر
قیمت
430,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
268,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
177,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

آذربایجان غربی - 10 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

کرمانشاه - 2 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2009

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
182,000 کیلومتر
قیمت
1,400,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
otex.ir