فروش دوو سیلو در تهران مدل 1381

کارکرد : 320,000 کیلومتر قیمت : 12,200,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

دوو، سیلو، 1379

فارس - 4 سال پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
9,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دوو، سیلو، 1378

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
314,000 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دوو، سیلو، 1380

اصفهان - 4 سال پیش

کارکرد
113,000 کیلومتر
قیمت
16,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دوو، سیلو، 1380

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
202,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دوو، سیلو، 1381

البرز - 3 سال پیش

کارکرد
136,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دوو، سیلو، 1381

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دوو، سیلو، 1377

آذربایجان شرقی - 3 سال پیش

کارکرد
73,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دوو، سیلو، 1382

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir