فروش هیوندای i30 در کرمان مدل 2011

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : 85,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
ایران پلاک

هیوندای، i30، 2011

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
1,100,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، i30، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
67,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
84,000 کیلومتر
قیمت
79,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2012

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
82,756 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، i30، 2010

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
117,000 کیلومتر
قیمت
700,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، i30، 2011

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2010

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir