فروش هیوندای i30 در کرمان مدل 2011

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : 85,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
ایران پلاک

هیوندای، i30، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
700,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، i30، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
146,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2011

هرمزگان - 7 ماه پیش

کارکرد
137,000 کیلومتر
قیمت
138,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2012

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
84,000 کیلومتر
قیمت
177,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2011

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i30، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
87,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i30، 2012

البرز - 9 ماه پیش

کارکرد
82,756 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i30، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
101,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir