فروش تیبا هاچ بک در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
تخت گاز

تیبا، هاچ بک، 1394

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1393

اصفهان - 4 سال پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1396

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
9,700,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1397

گلستان - 4 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1397

گیلان - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
44,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1395

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
25,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1396

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
28,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir