فروش بسترن B50F در آذربایجان شرقی مدل 1396

بسترن، B50F، 1396

آذربایجان شرقی

کارکرد : 17,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
81,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
81,000 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

قزوین - 1 سال پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
86,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
23,500 کیلومتر
قیمت
1,050,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

خراسان رضوی - 10 ماه پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

خوزستان - 1 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
89,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
otex.ir