فروش سمند LX در تهران مدل 1397

کارکرد : حواله قیمت : 32,300,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1388

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
18,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1389

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
33,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1393

تهران - 7 روز پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1387

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
19,200,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1390

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سمند، LX، 1390

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
otex.ir