فروش سمند LX در تهران مدل 1388

کارکرد : 91,500 کیلومتر قیمت : 18,750,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1389

مازندران - 3 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1389

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
158,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1394

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
44,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
31,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
63,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

اصفهان - 4 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
31,300,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1392

البرز - 4 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سمند، LX، 1391

فارس - 4 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
18,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir