فروش سمند LX در تهران مدل 1386

کارکرد : 290,000 کیلومتر قیمت : 168,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

سمند، LX، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1393

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
150 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1393

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
2,760 کیلومتر
قیمت
66,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1390

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
148,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1391

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سمند، LX، 1396

اردبیل - 4 سال پیش

کارکرد
7,000 کیلومتر
قیمت
30,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com