فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2011

کارکرد : 62,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
480,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
121,000 کیلومتر
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

بوشهر - 7 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
113,000 کیلومتر
قیمت
1,980,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2012

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
219,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir