فروش نیسان ماکسیما در تهران مدل 1390

کارکرد : 114,000 کیلومتر قیمت : 90,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
166,000 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
162,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
166,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
63,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
34,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1387

البرز - 3 هفته پیش

کارکرد
124,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir