فروش نیسان ماکسیما در تهران مدل 1390

کارکرد : 114,000 کیلومتر قیمت : 90,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

گلستان - 8 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1383

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
225,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

البرز - 10 ماه پیش

کارکرد
183,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
177,000 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
otex.ir