فروش تیبا هاچ بک در اصفهان مدل 1396

کارکرد : 3,000 کیلومتر قیمت : 28,200,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1396

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
41,300,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
40,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1397

اصفهان - 3 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1393

اصفهان - 4 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1395

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
34,500 کیلومتر
قیمت
38,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
55,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1393

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir