فروش بسترن B50F در تهران مدل 1394

کارکرد : 49,000 کیلومتر قیمت : 64,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

قم - 4 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
63,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
4,700 کیلومتر
قیمت
73,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

خوزستان - 12 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
89,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

خراسان رضوی - 10 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
143,000,000
منبع آگهی
otex.ir