فروش بسترن B50F در تهران مدل 1394

کارکرد : 49,000 کیلومتر قیمت : 64,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
62,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
670,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

خراسان رضوی - 7 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
143,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
680,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
otex.ir