فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2012

کارکرد : 110,000 کیلومتر قیمت : 215,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
122,000 کیلومتر
قیمت
2,050,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
207,000,000
منبع آگهی
otex.ir