فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2012

کارکرد : 110,000 کیلومتر قیمت : 215,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

یزد - 1 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
122,000 کیلومتر
قیمت
430,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

خراسان رضوی - 6 ماه پیش

کارکرد
137,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
195,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
480,000,000
منبع آگهی
otex.ir