فروش هیوندای جنسیس در اصفهان مدل 2011

کارکرد : 180,000 کیلومتر قیمت : 165,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
480,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
1,830,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

اصفهان - 3 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
465,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
1,850,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
490,000,000
منبع آگهی
otex.ir