فروش هیوندای جنسیس در اصفهان مدل 2011

کارکرد : 180,000 کیلومتر قیمت : 165,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
177,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
113,000 کیلومتر
قیمت
1,980,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

البرز - 4 ماه پیش

کارکرد
73,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir