فروش سمند LX در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
146,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1398

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
74,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
272,000 کیلومتر
قیمت
14,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
35,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
72,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1398

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
76,000,000
منبع آگهی
otex.ir