فروش نیسان ماکسیما در کرمان مدل 1382

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 56,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1391

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1385

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
74,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

نیسان، ماکسیما، 1391

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
1,030,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1381

اردبیل - 2 سال پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
59,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
63,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
86,500,000
منبع آگهی
otex.ir