فروش نیسان ماکسیما در کرمان مدل 1382

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 56,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1391

یزد - 5 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
248,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1384

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
104,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
94,000 کیلومتر
قیمت
118,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1386

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
182,000 کیلومتر
قیمت
72,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

کرمانشاه - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
94,000,000
منبع آگهی
otex.ir