فروش نیسان ماکسیما در تهران مدل 1384

کارکرد : 169,000 کیلومتر قیمت : 52,500,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1385

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1391

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
104,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1384

اصفهان - 3 هفته پیش

کارکرد
320,000 کیلومتر
قیمت
128,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
204,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
138,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
otex.ir