فروش نیسان ماکسیما در تهران مدل 1384

کارکرد : 169,000 کیلومتر قیمت : 52,500,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
133,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1390

مازندران - 5 ماه پیش

کارکرد
102,000 کیلومتر
قیمت
229,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1387

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
134,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
158,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1382

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
34,800,000
منبع آگهی
otex.ir