فروش هیوندای آزرا در البرز مدل 2008

کارکرد : حواله قیمت : 89,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2009

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
121,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2010

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
185,000 کیلومتر
قیمت
112,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2010

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
249,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2012

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
104,225 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir